ประเมินความเสี่ยงโควิค 19  

covidsurvey

 ---------------------------------

logoDDC

   

ระบบส่งต่อผู้ป่วย  

smre1

smartreferbaord

Link03 01

   

รายงานความเสี่ยง  

risk001

   

รายงานความเสี่ยง HRMS  

HRMSptr

   

BackOffice  

GTW

   

หน่วยงานในสังกัด  

   
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

HA-โรงพยาบาล  

HA-โรงพยาบาล

   

KM-คลังความรู้  

KM-คลังความรู้

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโดยสังเขป
         อำเภอปทุมราชวงศา เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับการแบ่งเขต
การปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2536  โดยมีเหตุผลในการ
จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องเป็นกิ่งอำเภอตามขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการปกครองการให้บริการของรัฐ ความ
สะดวกของประชาชนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเจริญ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในฐานะสถาปนาเมืองอุบล
ราชธานี ครบ 200 ปี ในปี 2535 และเพื่อเป็นอนุสรณ์มงคลนาม จึงใช้พระนามของผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี
คือ พระปทุมราชวงศาหรือท้าวคำผง เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก เป็นชื่ออำเภอปทุมราชวงศา

        อำเภอปทุมราชวงศา แบ่งพื้นที่มาจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอพนา 4 ตำบล ได้แก่1.ตำบลลือ 2.ตำบล
นาป่าแซง 3.ตำบลห้วย 4.ตำบลนาหว้า แบ่งมาจากอำเภอชานุมาน 2 ตำบลได้แก่1.ตำบลหนองข่า 2.ตำบล
คำโพน และแบ่งมาจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนงาม

ขนาดและที่ตั้ง
         อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทางทิศตะวันออก 33 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 429.58 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง เทศบาล 4 แห่ง
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ และอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

   

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

 41 removebg preview

แพทย์หญิงบุศณี   มุจรินทร์

ผู้อำนวยการ รพ.ปทุมราชวงศา

   
August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

   

oic10986

   
© โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เลขที่ตั้ง 120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 เบอร์ติดต่อ 045-465231, 045-465232